Uuden tytöille suunnitellun nuorisotalon perustaminen Helsinkiin

Woman Power ry:n projektin tavoitteena on perustaa uusi tytöille suunniteltu nuorisotalo Helsinkiin. Uuden tyttöjen nuorisotalon suunnittelu on aloitettu tammikuussa 2016 ja talon on tarkoitus avata ovensa joulukuussa 2016. Tulevassa tyttöjen nuorisotalossa on tarkoituksena tarjota erilaisia tytöille suunniteltuja ryhmiä, kuten avoimia ryhmiä, harrastusryhmiä, avointa kahvilatoimintaa, monikulttuurisia tyttöryhmiä, vuorovaikutteisia ryhmiä sekä yksilöllistä tukea tytöille, joilla on vaikea elämäntilanne tai jotka kokevat vaikeuksia omaan tyttöyteensä liittyvissä kysymyksissä. Tarkoituksena on tarjota tukea myös nuorille äideille sekä seksuaaliterveyteen ja seksuaaliseen väkivaltaan liittyvissä kysymyksissä.

Tausta

Tyttötyötä on kehitelty ympäri maailman – esimerkiksi naapurimaassamme Ruotsissa uuden aallon tyttötyötä alettiin kehitellä jo 90-luvulla. Tyttötyö tähtää tyttöjen tukemiseen, jotta he saisivat mahdollisuuden kasvaa aikaisempaa laajempaa naiskuvaa kohti.

Suomessa toimii joitakin erityisesti tytöille suunniteltuja nuorisotaloja, joissa pyritään näkemään nykyajan tyttöyden erityiskysymyksiä. Aikaisemmin oli havaittu, että nuorisotiloissa, joissa oli sekä tyttöjä että poikia, tytöt jäivät monesti syrjään erityiskysymyksineen, minkä vuoksi nähtiin tarpeellisena perustaa paikkoja, joissa tytöillä olisi mahdollista saada vertaistukea sekä tilaa tehdä omia juttujaan. Erityisesti tytöille perustettujen nuorisotalojen eräs syy oli myös tyttöjen aikaisempaa näkyvämpi pahoinvointi, joka näkyi esimerkiksi päihteiden ja väkivallan käytön lisääntymisenä.

Nykyaika asettaa sekä tytöille että naisille monia paineita, jotka ovat osittain ristiriidassa keskenään. Nuori tyttö voi olla hämmentynyt näiden paineiden keskellä sekä hukassa oman identiteettinsä rakentamisen kanssa. Myös orastava seksuaalisuus saattaa hämmentää nuorta eikä seksuaalisuus välttämättä ole kovin helppo keskustelunaihe esimerkiksi vanhempien kanssa esille otettavaksi. Joissakin tilanteissa oman perheen ulkopuolinen aikuinen nainen saattaa olla paras tuki. Joissakin tapauksissa vertaistuen merkitys on korvaamaton.

Ensimmäinen vain tytöille tarkoitettu nuorisotalo perustettiin Suomeen vuonna 1999. Nykyisin erityisesti tytöille suunnattua nuorisotyötä on tarjolla Helsingin lisäksi Tampereella, Turussa, Oulussa, Kuopiossa, Espoossa ja Rovaniemellä.

Nykyisin toimivissa tytöille suunnatuissa nuorisotaloissa toteutetaan sekä kulttuuri- että sukupuolisensitiivisyyttä. Kulttuurisensitiivisyys tarkoittaa sitä, että pyritään huomioimaan erilaisten kulttuurien erityispiirteet eikä kaikkia maahanmuuttajia pidetä yhtenäisenä ryhmänä. Tämän näkemyksen mukaan kulttuuri nähdään paljon laajempana käsitteenä kuin etnisyys. Sukupuolisensitiivisyys puolestaan tarkoittaa sitä, että huomioidaan sukupuolen vaikutukset nuoren kasvaessa joko naiseksi tai mieheksi. Tyttötyössä tämä tarkoittaa sitä, että pyritään tunnistamaan erilaisia tapoja olla tyttö. Sukupuolirooleja pyritään avaamaan sekä laajentamaan. Tyttötyössä korostetaan että jokainen on arvokas sellaisena kuin on – juuri omana itsenään. Tyttöjä tuetaan löytämään oma identiteettinsä, joka on juuri hänen näköisensä sekä pohtimaan useita erilaisia yhteiskuntamme tarjoamia malleja olla tyttö sekä nainen. Tytölle pyritään tarjoamaan sekä tilaa että tukea. Jokaista tyttöä pyritään kannustamaan etsimään omia vahvuuksiaan sekä voimavarojaan. Itsensä kuuntelu on äärimmäisen tärkeää oman identiteetin löytämisessä ja rakentamisessa. Tyttötyön kautta pyritään myös vahvistamaan tyttöjen taitoja sekä kykyjä.

Lisätiedot

Jos haluat lisätietoja Woman Power ry:n tyttöjen nuorisotalo -projektista, voit ottaa yhteyttä projektin projektipäällikköön Henna Tasalaan, jonka tavoitat soittamalla numeroon +358 435678988. Henna on tavoitettavissa puhelimitse maanantaista tiistaihin kello 12-18 välisenä aikana, keskiviikosta torstaihin kello 11-19 välisenä aikana, perjantaisin kello 13-20 välisenä aikana ja lauantaisin ja sunnuntaisin kello 14-15 välisenä aikana. Voit myös lähettää Hennalle sähköpostia osoitteella henna.tasala@womanpower.fi .
Voit osallistua projektiin esimerkiksi lahjoittamalla rahaa suunnitteilla olevan tyttöjen nuorisotalon toimintaa varten tai osallistumalla toimintaan vapaaehtoisena. Tällä hetkellä projektissa olisi käyttöä monille taidoille, kuten valokuvaustaidoille, taitavalle nettisivujen laatijalle, taitavalle kirjoittajalle, sisustussuunnittelijalle, taitavalle tapetoijalle sekä taitavalle maalarille. Tyttöjen nuorisotalon tilat on jo vuokrattu Helsingin kaupungilta, mutta tilat laitetaan kuntoon osittain vapaaehtoisvoimin. Jos siis osaat vaikkapa tapetoida tai maalata hyvin tai jos omaat sisustussilmää tai olet alan ammattilainen, otathan yhteyttä Hennaan! Tehdään talosta yhdessä kaunis ja mukava paikka, jossa tytöt voivat saada tukea aikuistumisprosessinsa aikana!