Kehitysmaiden naisten työllistämisprojekti

Monet tutkimukset osoittavat, että nimenomaan naisten työllistyminen kehitysmaissa auttaa kehittämään koko yhteisöä ja turvaamaan esimerkiksi tyttöjen koulun käyntiä. Tyttöjen ja naisten koulutus sekä itse ansaittu toimeentulo ovat keskeisiä asioita voimaannuttaessamme kehitysmaiden yhteisöjä. Olemme sitä mieltä, että on erittäin tärkeää huolehtia siitä, että kehitysmaiden asukkaat saavat olla itse toiminnan aktiivisia subjekteja eikä heitä pidetä esimerkiksi kehitysaputoimien objekteina.

Toiminta

Projektimme pyrkii tarjoamaan kehitysmaiden naisille heitä kiinnostavia mahdollisuuksia aloittaa pienyritystoiminnan, jonka tarkoituksena on tulevaisuudessa taata perheen toimeentulo. Tutkimukset osoittavat, että tällainen pienyrittäjyys saattaa jopa katkaista köyhyyden kierteen kehitysmaisessa yhteisössä. Kaikessa auttamistyössä on tärkeää huomioida kestävä kehitys sekä se, että autettavat ihmiset oppivat ottamaan itse itsestään vastuun.

Olemme auttaneet esimerkiksi naisia Namibiassa aloittamaan kanojen tai vuohien kasvattamisen joko tarjoamalla naisille pienlainan toiminnan aloittamiseksi tai esimerkiksi ostamalla perheelle pari vuohta tai lauman kanoja. Sekä kanat että vuohet sopivat tähän tarkoitukseen erinomaisesti, koska ne ovat suhthelppohoitoisia ja suhtedullisia ostaa. Erityisesti vuohi lisääntyy helposti. Näin naiset voivat ansaita tuloja myymällä kananmunia tai vuohenmaitoa sekä eläintensä jälkeläisiä. On todettu, että esimerkiksi vuohien omistaminen nostaa naisten arvostusta omassa yhteisössään, mikä on tuntunut projektiin osallistuneista naisista erityisen hyvältä! Kun perheen elanto on turvattu, on myös perheen tytöillä ollut aikaisempaa paremmat mahdollisuudet käydä koulua, joten pienyritystoiminnalla on perheen kannalta kauaskantoisia seurauksia.

Vuohien ja kanojen kasvatuksen lisäksi olemme tukeneet erilaisia käsityöprojekteja. Olemme ostaneet kehitysmaiden naisten käsintekemiä töitä myytäviksi Suomeen projektimme järjestämissä myyjäisissä. Naisille on maksettu töistään reilu palkka. Myyjäisten tuotoilla on kustannettu tuotteiden hakumatkat kohdemaista sekä ostettu naisille lisää käsitöissään tarvitsemia tarvikkeita. Tällä hetkellä tuomme maahan esimerkiksi algerialaisten berberinaisten käsintehtyjä villamattoja, perulaisten naisten perinteisiä villatöitä, Namibiassa asuvien naisten tekemiä koruja, Intiassa asuvien naisten tekemiä perinteisiä käsitöitä sekä syyrialaisten pakolaisten pakolaisleireillä ompelemia perinnetöitä.

Erityishuomiota pyrimme kiinnittämään namibialaisten nuorten hiv-positiivisten naisten työllistymiseen ja toimimme osittain yhteistyössä Woman Power ry:n Hiv-positiivisten tyttöjen ja nuorten naisten projektin kanssa. Monet hiv-positiiviset nuoret naiset ovat syrjäytyneet ympäröivästä yhteiskunnasta heihin sairautensa vuoksi lyödyn stigman vuoksi. Työnteko omien voimien mukaan voi auttaa usein köyhyydessä eläviä naisia huolehtimaan perheestään. Työnteko voi myös osittain auttaa hälventämään ympäristön hiv-positiivisia kohtaan kokemia ennakkoluuloja ja nostaa hiv-positiivisen asemaa yhteisön sisällä. Moni hiv-positiivinen on kokenut saaneensa työstä uutta sisältöä elämäänsä sekä muuta ajateltavaa sairauden aiheuttamien huolten rinnalle. Tämä on auttanut heitä pitämään mielialansa korkealla sekä voimaantumaan.

Lisätiedot

Jos haluat lisätietoja Woman Power ry:n kehitysmaiden naisten työllistämisprojektista, voit ottaa yhteyttä projektin projektipäällikköön Tuuli Maansaloon, jonka tavoitat soittamalla numeroon +358 435678977. Tuuli on tavoitettavissa puhelimitse maanantaista tiistaihin kello 12-18 välisenä aikana, keskiviikosta torstaihin kello 11-19 välisenä aikana, perjantaisin kello 13-20 välisenä aikana ja lauantaisin ja sunnuntaisin kello 14-15 välisenä aikana. Voit myös lähettää Tuulille sähköpostia osoitteella tuuli.maansaloa@womanpower.fi .

Jos haluat lahjoittaa rahaa tai ottaa kehitysmaiden naisten valmistamia tuotteita vaikkapa kauppaasi myyntiin, ota ihmeessä yhteyttä Tuuliin, niin että voitte yhdessä miettiä, miten asiassa kannattaa edetä. Kehitysmaiden naisten tekemät käsityöt ovat kivoja lahjaideoita, joissa on taustalla hyvä ajatus ja jotka auttavat kehitysmaan naisia toimeentulon hankkimisessa! Toisinaan myös työyhteisöt ovat keränneet yhdessä rahaa erilaisten tempausten kautta ja lahjoittaneet rahat työmme tukemiseen. Auttamiskeinoja on monia, ota yhteyttä Tuuliin, niin mietitään asiaa yhdessä! Autetaan yhdessä kehitysmaan naisia ja sitä kautta kokonaisia yhteisöjä voimaantumaan ja auttamaan siten itse itseään! Usein pienikin apu, kuten muutaman vuohen tai kanalauman ostaminen, voi saada suuria aikaan! Pientäkään apua ei siis kannata väheksyä!