Etivisu

Woman Power ry on vuonna 2014 perustettu rekisteröity yhdistys, jonka tavoitteena on parantaa naisten tasa-arvoisuutta sekä asemaa Suomessa ja ulkomailla. Tällä hetkellä Woman Power ry pyörittää yhteensä neljää projektia, jotka ovat:

– Hiv-positiivisten tyttöjen ja nuorten naisten projekti Namibiassa
– Yksinhuoltajaäitien tukiprojekti Vantaalla
– Kehitysmaiden naisten työllistämisprojekti sekä
– Uuden tytöille suunnitellun nuorisotalon perustaminen Helsinkiin.

Hiv-positiivisten tyttöjen ja nuorten naisten projekti Namibiassa – Project for Hiv positive girls and young women in Namibia
Hiv-positiivisia on Saharan eteläpuolisessa Afrikassa huomattavan paljon – itseasiassa suuri osa koko maailman hiv-positiivisista asuu Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Viime aikoina on havahduttu siihen ikävään tosiasiaan, että suuri osa hiv:ia sairastavista on Saharan eteläpuolisessa Afrikassa tyttöjä ja nuoria naisia. Tilanne on erityisen vakava Namibiassa.

Mistä tämä johtuu? Namibiassa monet tytöt aloittavat seksielämän erittäin nuorina. Myös lapsiavioliitot ovat yleisiä. Monet tytöt ja nuoret naiset joutuvat kokemaan seksuaalista väkivaltaa. Hiv saattaa tarttua jopa aviopuolisoiden välillä, koska läheskään kaikki Namibiassa asuvat hiv-positiiviset eivät tiedä olevansa hiv-positiivisia. Tämä johtuu siitä, ettei kaikilla ole mahdollisuutta osallistua hiv-testiin tai jopa siitä, että osa ei halua testiin osallistua, koska pelkää mahdollisen tartunnan aiheuttamaa mahdollista stigmaa ja jopa tästä aiheutuvaa syrjintää, joka saattaa äärimmillään johtaa jopa ympäröivästä yhteiskunnasta eristämiseen.
On myös todettu, että läheskään kaikilla Namibiassa asuvilla tytöillä ja nuorilla naisilla ei ole riittävästi tietoja hiv:sta ja turvaseksistä, jotta he osaisivat suojata itseään hiv:lta. Osittain tämä johtuu siitä, että seksuaalisuus koetaan monin paikoin Afrikkaa vielä edelleenkin tabuna, osittain siitä, että Namibiassa, kuten monessa muussakin kehitysmaassa, esiintyy aivan vääriä uskomuksia hiv:sta ja aids:sta.

Namibiassa ja yleensäkin Saharan eteläpuolisessa Afrikassa on myös paljon hiv-positiivisia lapsia ja usein hiv siirtyy äidiltä lapselle raskauden, synnytyksen tai imetyksen aikana. Länsimaissa hiv:n siirtyminen hiv-positiiviselta äidiltä lapselle on erittäin harvinaista tehokkaan estolääkityksen vuoksi, mutta kehitysmaissa läheskään kaikki tarvitsevat eivät valitettavasti tätä estolääkitystä saa. Myöskään läheskään kaikki hiv-positiiviset äidit eivät edes tiedä omasta positiivisuudestaan.

Toiminta

Projektimme tarkoituksena on jakaa tytöille ja nuorille naisille tietoa hiv:sta ja aids:sta erilaisten kampanjoiden, keskustelutilaisuuksien sekä ohjelmistojen kautta. Pyrimme tarjoamaan tytöille ja nuorille naisille tilaisuuden keskustella hiv:iin ja aids:iin liittyvistä asioista turvallisessa ilmapiirissä vertaistukea saaden. Pyrimme kertomaan tytöille ja nuorille naisille, että testeihin osallistuminen sekä lääkityksen aloittaminen varhaisessa vaiheessa on erittäin tärkeää, koska tehokkaiden lääkkeiden avulla hiv on mahdollista saada pysymään hiv:na siten, ettei se koskaan kehity aids-vaiheeseen.

Projektimme tukijana toimii kuuluisa suomalainen laulaja Heidi Green, joka on sairastanut hiv:ia reilut 12 vuotta eläen tänä aikana suhteellisen normaalia elämää. Heidi on muunmuassa voinut jatkaa keikkailua täysin normaalisti hiv-positiivisuudestaan huolimatta. Heidi kertoo Namibiassa omista kokemuksistaan hiv-lääkityksen ja hiv-positiivisena elämisen suhteen ja pyrkii kannustamaan tyttöjä sekä nuoria naisia testeihin.

Keskustelutilaisuuksissamme keskustellaan myös turvaseksistä ja pyritään vähentämään hiv-positiivisia kohtaan tunnettuja ennakkoluuloja, jotka ovat Namibiassa valitettavan yleisiä. Suurelta osalta nämä ennakkoluulot johtuvat vääristä uskomuksista, joita hiv-positiivisiin vielä edelleenkin liitetään.
Projektimme tarkoituksena on myös kerätä varoja vähävaraisten namibialaisten hiv-lääkitykseen. Lääkitystä jaetaan paikallisella yhteistyöklinikallamme valitsemillemme potilaille, joille jaetaan samalla neuvoja hiv-positiivisena elämisen suhteen sekä tartuntojen ehkäisemiseksi. Rahoituksen keräämiseksi järjestämme erilaisia projekteja sekä tapahtumia, joiden tuotot käytetään hiv-positiivisten potilaiden hyväksi Namibiassa. Jos haluat tietää lisää Namibian projektistamme, ota yhteyttä projektin projektipäällikköön Tiina Santalaan sähköpostitse osoitteella namibia@womanpower.fi . Tiina Santala työskentelee paikan päällä Namibiassa, joten sähköposti on paras keino ottaa häneen yhteyttä.